Català / Castellano
Josep Amat

Josep Amat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901 Neix a Barcelona el 13 d'abril al núm. 29 del carrer Muntaner.

1917 Assisteix a classes de dibuix a l'Ateneu Obrer del carrer Tallers, del qual era director Nicanor Vázquez.

1920 Havent acabat el batxillerat als Escolapis del carrer Diputació, ingressa a l'Escola de Belles Arts de Barcelona (Llotja).

1922 Participa per primera vegada en una exposició col·lectiva organitzada per Carles Fages de Climent.

1924 Coneix Joaquim Mir, quan aquest pintava pel Vallès. A partir d'aquesta data passa temporades a Vilanova i la Geltrú a casa de Joaquim Mir.

1928 Primera exposició individual a les Galeries «Dalmau».

1931 Diverses exposicions col·lectives. És premiat a l'exposició: «Barcelona vista pels seus artistes».

1932 Exposició a les Galeries «Layetanes». Participa al «SaIó de Primavera», on és premiat. Primera visita a Sant Feliu de Guíxols. Exposició a les Galeries «Syra».

1933 Primer viatge a París. Participa en una exposició col·lectiva a les Galeries «Syra». És premiat al «SaIó de Primavera».

1934 Exposició de dibuixos a les Galeries «Syra». Medalla a l'Exposició Nacional de Barcelona. Exposició de pintures a la Pinacoteca.

1935 És premiat al «SaIó de Primavera».

1936 El 17 de juny es casa amb Isabel Girbau a Sant Feliu de Guíxols; és padrí de I'acte el pintor Joaquim Mir. Van a viure a una torreta de Sant Gervasi, el núm. 25 del carrer Juli Verne.
Comença la Guerra Civil. Aquesta situació I'aparta de la pintura a I'aire Iliure i treballa principalment figures i interiors.

1938 Neix la seva filla Isabel.

1939 S'acaba la Guerra Civil. Amat es veu obligat a refer la seva vida, i a més a més de pintar, fa alguns projectes de decoració. A I'estiu s'instal·la en un pis del Passeig del Mar a Sant Feliu, vila en la qual hi passa Ilargues temporades.

1940 Primera exposició a la Sala «Parés». Des d'aquesta data i tal com varen acordar, hi va exposar regularment (els anys 43, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 55,57,59,60, 63,65,67,69, 71,73,75, 76,79, 81, 83, 85 i 87).
Obté la 3ª medalla en l' Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid.
Neix el seu fill Josep.

1941 Obté la 3ª medalla a l'Exposició Nacional de Belles Arts de Barcelona.

1942 És nomenat professor de paisatge a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Obté el segon diploma de l'Exposició Nacional de Belles Arts de Barcelona.
Neix el seu fill Joan.

1943 Exposa per primera vegada a la Sala «Vilches» de Madrid.

1944 Obté el premi « Diputació de Barcelona» en l'Exposició Nacional de Belles Arts de Barcelona.

1945 Exposa la Sala «Vilches» de Madrid.

1947 Obté el segon premi de paisatge al Concurs de Pintura de Montserrat.

1948 Exposa a la Sala «Vilches» de Madrid i al Saló «Delsa» de Bilbao.

1949 Fa una Ilarga estada a París.

1951 Primer premi de dibuix a la Primera Bienal Hispanoamericana de Arte de Madrid.
Exposa una col·lecció de dibuixos acolorits a la Sala «Vayreda» de Barcelona.

1953 Premi «José Ramón Ciervo» a la Segunda Bienal Hispanoamericana de Arte de L'Havana (Cuba).
Exposa als salons municipals de Sant Sebastià. Exposa a les Galeries «Georges Giraux» de Brusel·les.

1955 Gran Premi «Sant Jordi» de la Diputació de Barcelona.

1962 A conseqüència de I'obertura de l'Avinguda del General Mitre, i per motiu del proper enderroc de la casa del carrer Juli Verne, es trasllada a viure a una torreta del carrer Manacor. La seva esposa Isabel té un accident i queda impossibilitada.

1963 Li concedeixen el Premi «Ynglada Guillot» de dibuix.
Exposició a la Galeria «El Cisne» de Madrid.

1966 La casa en què vivia a Sant Feliu es ven. El nou propietari I'enderroca per edificar-ne una altra, i renova a Amat el contracte que tenia.

1970 Es jubila de professor a l'Escola Superior de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Exposició d'homenatge a Sant Feliu de Guíxols a la sala d'exposicions «Reina Elisenda».

1974 Exposició a la Galeria «El Cisne» de Madrid.

1976 A I'estiu d'aquest any s'instal·la en un altre pis del Passeig de Sant Feliu. La seva terrassa li proporciona uns nous punts de vista.

1977 Exposició a la Galeria «El Cisne» de Madrid.

1978 Pateix un atac de cor, del qual es recupera. Després d'uns mesos de convalescència reprèn paulatinament la seva activitat.

1980 Exposició antològica de Josep Amat a Sant Feliu de Guíxols. L'Ajuntament de Sant Feliu li dedica un carrer.

1981 Ingressa a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi. El discurs d'ingrés versa sobre el tema «Història del paisatge»; és presentat per J.A. Maragall.
Participa en una exposició col·lectiva a la Galeria «Drouant» de París.
Exposició d'homenatge i Iliurament de la Medalla d'Or del Fons Internacional de Pintura de Barcelona.

1982 Exposa a la Galeria «El Cisne» de Madrid.

1985 Pateix una embòlia que li afecta quasi totalment el braç i la cama esquerra, que ja no recuperarà. Uns mesos més tard retorna a la seva activitat tot i les dificultats en què es troba.

1987 Exposa per 25ª vegada a Sala «Parés» de Barcelona (última exposició de Pintura). Exposició de caràcter antològic a la «Fontana d'Or» de Girona.

1988 Exposició de dibuixos a la Sala «Parés». Li és concedida la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.

1990 Empitjora el seu estat de salut. Mor la seva esposa Isabel.

1991 El 17 de gener mor a Barcelona i és enterrat a Sant Feliu de Guíxols.