Català / Castellano
Bibliografia

Bibliografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART (revista d'art).
Ignasi Agustí. Article sobre el pintor J. Amat. Edita l'Ajuntament de Barcelona. Octubre, 1934.

ARIEL (revista d'art).
Llorens Artigas (ceramista). Article sobre J. Amat. Editada a Barcelona. Barcelona, 1939.

MENSAJE DE PINTURA.
Editorial Edimar, S.A. (1ª edició). Barcelona, 1949.

ESPECTACULO DE LA PINTURA ESPAÑOLA.
Ramón de Feraldo. Editorial Sigüenza (1ª edició). Madrid, 1953.

PINTORES SIN ISMOS.
Sala Parés. Editorial Edimar, S.A. (1ª edició). Barcelona, 1955.

BARCELONA VISTA PELS SEUS ARTISTES.
Carles Soldevila. Edicions Aedos. Enciclopèdia Catalana. Barcelona, 1957 (1ª edició). Barcelona, 1961 (2ª edició).

LA COSTA BRAVA VISTA PELS SEUS MILLORS PINTORS.
R. Reig. Editorial Aedos (1ª edició). Barcelona, 1961.

20 AÑOS DE PINTURA ESPAÑOLA.
Joan A. Gayo, Nuño, A. Santos Torroella, José de Castro Arines. Edita Ateneo de Madrid. Col. Cuaderno del Arte. Madrid, 1962.

LAS MIL Y UNA NOCHES.
II·lustracions de J. Amat (1.er vol.). Editorial Vergara (1ª edició). Barcelona, 1965.

JOSEP AMAT, PINTOR; estudis crítics i biogràfics.
Miquel Utrillo, Ignasi Igusti, Joan Teixidor, Alberto del Castillo, Josep Llorens i Artigas, Joan Cortés i Ramón Feraldo. Editorial Edimar (1ª edició). Barcelona, 1966.

GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA
Vol. 1. Edicions 62, S.A., 1969.

PINTORES DE HOY.
Establecimientos Maragall. Edita Establecimientos Maragall. Barcelona, 1963. (1ª edició). Barcelona, 1973. (2ª edició).

LA COLECCION DEL CONDE DE YBARRA.
Ramón Feraldo (1.er vol.). Col·lecció «Colecciones Pintadas». Madrid, 1971. Edita Gral. de Difusión, S.A. Madrid.

L'ART CATALÀ CONTEMPORANI.
Enric Jardí (crític d'art). Editorial Proa. Barcelona, 1972.

MOSTRA D'ART, Fontana d'Or.
Josep Tarrés. Edita la Caixa d'Estalvis Provincial de Girona. Girona, 1974.

JOSEP AMAT.
Enciclopedia Vasca. Col·lecció «Maestros actuales de la pintura y escultura catalanas» . Editorial La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1974.

HISTORIA DE LA SALA PARÉS.
Joan Anton Maragall. Editorial Selecta. Barcelona, 1974.

LOS PAISAJISTAS CATALANES.
Bernardino de Pantorba. Editorial Aedos, S.A. Barcelona, 1975.

PINTURA CATALANA AL CASTELL DE LA GELTRÚ.
Jaume Socíes Palau. Editorial Selecta. Barcelona, 1976.

CENTENARI DEL CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA: HOMENATGE ALS ARTISTES CAT ALANS.
Edita el Centre Excursionista de CataIunya (imprès a Tecni Gràfic, S.A.). Coordinació: Martí March i René. Amat per Joan Merli. Barcelona, 1976.

INTERNATIONAL CATALOGUE OF MODERN ART.
Editat a Espanya per Múltiple de Publicacions, Revista d'Arts Plàstiques, 1977-78.

BARCELONA VISTA PER 40 ARTISTES.
Domènec Giralt Miracle. Edita la Caixa de Barcelona. Barcelona, 1978.

EL PAISATGISME A CATALUNYA.
Francesc Fontbona. Editorial Destino. Barcelona, 1979. ENCICLOPÈDIA RAFOLS. Edita Rafols. Barcelona, 1985.

SETANTA ANYS DE VIDA ARTÍSTICA BARCELONINA.
Joan Cortès i Vidal. Editorial Selecta. Barcelona, 1980.

ELS PINTORS DE LA COSTA BRAVA, AVUI.
Xavier Amir. Editorial Xavier Amir. Col·lecció «Art a Girona». Palafrugell, 1982.

ELS 98 GRAVADORS DE LA ROSA VERA.
Ajuntament de Barcelona. Edita l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1984.

ENCICLOPÈDIA VIVENT D'ESCULTURA I PINTURA CATALANES.
Ramon Santos Torroella. Edita Àmbit de Serveis Territorials. Generalitat de CataIunya. Barcelona, 1985.

BARCELONA, 1992 ANYS DE CUL TURA.

Josep M.ª Cadena. Edita l'Ajuntament de Barcelona, 1984.

LA VALL DELS REIS.
Andreu Avellí Artís. Imprès als tallers gràfics Duplex, S.A. Barcelona, 1985.

ELS COLORS DE L'AIGUA.
Isidre Grau (Premi Sant Jordi 1985). (Inclou un dibuix de Josep Amat). Edicions Proa. Col·lecció «Rosa Vera». Barcelona, 1985.

AMAT. SANT GERVASI.
Joan Carles Vidal. Edita l'Ajuntament de Barcelona. Barcelona, 1985.

APUNTS ENCARA.
Joan Teixidor. Editorial Destino. Barcelona, 1986.

JOSEP AMAT O EL IMPRESIONISMO CATALAN.
Texts de Rafael Manzano, Enric Jardí i Julio Trenas. Format 27 x 27. Reproduccions en color i blanc i negre. Ediciones Mayo, S.A. Barcelona.
1ª Edició desembre de 1986.
2ª Edició abril 2005.

JOSEP AMAT.
Catàleg de I'exposició antològica a la Fontana d'Or. Text de Francesc Fontbona. Girona, 1987.

UNA BIOGRAFIA DE BARCELONA.

Miquel Tarradell. Inclou aiguafort. Edita l'Ajuntament de Barcelona, 1988.

REVISTA CATALÒNIA: JOSEP AMAT.
Text de Francesc Fontbona. Edita el Centre UNESCO de Catalunya. Març, 1991.

REVISTA DE CATALUNYA: ADÉU A JOSEP AMAT.
Text de Jaume Pla. Edita Fundació Revista de Catalunya. Març, 1991.

BARCELONA 1988-1992.
Primera part. Inclou un aiguafort. Text de Josep Mª Ainaud de Lasarte. Edita Miquel Plana. Olot, 1992.

UN ANY D'ADQUISICIONS, DONACIONS I ECUPERACIONS.

Text de Francesc Fontbona. Edita el Museu Nacional d'Art de Catalunya, 1992.

EL DIBUIX DE JOSEP AMAT.
Text de Francesc Fontbona. Ediciones Mayo, S.A. Barcelona 1994

SANT GERVASI I EL PINTOR JOSEP AMAT.
Text Eva Llorens. Edita Ajuntament de Barcelona. Març 2002.

JOSEP AMAT dins la col·lecció CARMEN THYSSEN-BORNEMISZA. Texts de Jordi Gonzalez Llàcer, Tomàs Llorens. Edició Museo Thyssen-Bornemisza. Edició 2002.

GRANS GENIS DE L'ART A CATALUNYA. AMAT Vol. 14
Suplement dominical de La Vanguardia, entrega dia 27 abril 2008. Texts de Anna Pou. Edita Ciro Ediciones.